Environmental Odour Consulting

Environmental Odour Consulting (E.O.C) jest firmą konsultacyjną specjalizującą się w badaniach uciążliwości zapachu / odorów, ich emisją i oddziaływaniem na otaczające środowisko. Nasza firma z siedzibą w Polsce, Kanadzie i USA oferuje usługi badań uciążliwości zapachów / odorów dla różnych sektorów: oczyszczalni ścieków, kompostowni, wysypiska śmieci, rafinerii i zróżnicowanych zakładów przemysłowych, spożywczych, przetwórczych, czy rolniczych. Przeprowadzamy tez badania na oszacowanie efektywności urządzeń redukujących zapach (biofilter, skruber, węglowy filtr). Oferujemy także szkolenia, kursy i seminaria z pełnego zakresu tematów związanych z zapachami i odorami. Posiadamy dwa olfaktometryczne laboratoria.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Co robić gdy jest problem? Environmental Odour Consulting posiada ponad 25 -letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategi  na badania i eliminację  zapachu/odoru emitującego do naszego środowiska…

Więcej informacji →

ANALIZY OLFAKTOMETRYCZNE

Nasza firma posiada dwa rodzaje olfaktometrycznych laboratoriów:

  • Stacjonarne
  • Przenośne / mobilne (jedno z niewielu na świecie)

Usługi obejmują określenie wartości progu detekcji, uciążliwości lub rozpoznania zapachu na pobranych próbkach pochodzących…

Więcej informacji →

TESTY MATERIAŁÓW

E.O.C przeprowadza analizy odorowe różnych materiałów…

E.O.C przeprowadza testowanie produktów żywnościowych, kosmetycznych….

Możemy pomóc ocenić cechy produktu / materialu według wymagan klienta…

Więcej informacji →

WARSZTATY I SZKOLENIA

Warsztaty, szkolenia ogólne i seminaria  są oferowane dla różnych sektorów;

Ministerstwa, inspektorów ochrony środowiska lub osób zarządzających, firm, farmerów, lub mieszkańców narażonych  na uciążliwość zapachową

Szkolenia  są przeprowadzone….

Więcej informacji →


 

  • Ms. Anna Bokowa, quantified during her presentation the tricky issue of odour emission from fugitive sources. The approach taken by this brilliant researcher was novel and very interesting, as she presented an objective way to quantify fugitive emissions from the activity.–3RD International Conference on odour and VOC's, organized by IWA, Barcelona 2008

This post is also available in: angielski