Kwestie ochrony środowiska

Gdy pojawiają się problemy zapachów/odorów w twoich okolicach  jakie kroki należy podjąć aby je rozwiązać ? Environmental Odour Consulting posiada ponad 24 -letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategi  na badania i eliminację  zapachu/odoru emitującego do naszego środowiska.

Zaufaj naszym ekspertom, którzy są wybitnymi międzynarodowymi odorowymi ekspertami z wieloletnim doświadczeniem.

Oferujemy:

 • Całkowite oszacowanie uciążliwości odorowej dla przedsiębiorstw lub miejsc gdzie występują skargi
 • Przeprowadzenie dokładnych wstępnych analiz w miejscach skarg
 • Rozeznania  odorowych źródeł w okolicach skarg, ich badania, pomiary
 • Konsultacja odorowa dla przedsiębiorstw, ministerstwa, inspektoratu i innych zarządzających ośrodków kontroli środowiska
 • Przeprowadzanie  pomiarów stężenia zapachowego u potencjalnych odorowych źródeł wewnątrz firm , a także poza terenem zakładu w miejscach publicznych ( szkoły, domy), miejscach gdzie występują skargi
 • Olfaktometryczne odorowe analizy zgodnie z norma PN-EN-13725:2007
 • Badania wrażliwości węchowej dla inspektorów, przedsiębiorców, mieszkańców
 • Analiza modelowa odorów
 • Testowanie odorowej efektywności biofiltrów, skruberów, węglowych filtrów lub innych urządzeń redukujących zapach
 • Pilotowe  testy
 • Szczegółowe sprawozdania  i pisemne analizy z przeprowadzonych badań
 • Wydawanie  krytycznych i niezależnych opinii na odorowe badania przeprowadzane przez inne firmy konsultacyjne
 • Świadczenie usług jako biegły sądowy-  wieloletnie doświadczenie kanadyjskie i z USA

 

Analizy Olfaktometryczne

Nasza firma posiada dwa  rodzaje olfaktometrycznych laboratoriów;

 • Stacjonarne – gdzie analizy odbywają się w kontrolowanym i klimatyzowanym pomieszczeniu  używając dynamiczna olfaktometrię i stałych panelistów, którzy są rekrutowani i testowani na wyczuwalność odorową według norm: europejskiej EN13725  i polskiej  PN-EN-13725.
 • Mobilne olfaktometryczne laboratorium-  E.O.C jako jedna z nielicznych na świecie  konsultacyjnych firm proponuje usługi odorowych analiz prawie u źródła zapachu przy użyciu mieszkańców lub osób wnoszących skargi.   Dzięki unikalnej i innowacyjnej konstrukcji mobilnego laboratorium  jesteśmy zdolni do wykonania odorowych analiz  w warunkach odzwierciadlających prawdziwe warunki na danym badanym terenie.   Nasze laboratorium jest klimatyzowane, z kontrolą temperatury i odpowiednią wymianą powietrza potrzebną na dokładne analizy.

Usługi obejmują określenie wartości progu detekcji, uciążliwości lub rozpoznania zapachu na pobranych próbkach pochodzących z różnych źródeł.  Analizy są przeprowadzone za pomocą dynamicznej olfaktometrii według norm: europejskiej i polskiej ( EN 13725:2003 i PL-EN 13725:2007)

E.O.C również wykonuje tak zwane odorowe oceny bezpośrednie gdzie na pobranych próbkach określa się intensywność, stan hedoniczny i typ, rodzaj zapachu/odoru.


 

Warsztaty, szkolenia, seminaria

Warsztaty, szkolenia ogólne i seminaria są oferowane dla różnych sektorów:

Ministerstwa, inspektorów ochrony środowiska lub osób zarządzających, firm, farmerów, lub mieszkańców narażonych na uciążliwość zapachową.

Szkolenia są przeprowadzone na różne sposoby w zależności od potrzeb klienta.

Mogą być oferowane jako ogólne wprowadzenie do tematu odorowego i metod pomiarowych lub być bardziej szczegółowe- rodzaj szkolenia czy seminarium zależy od klienta.

Seminaria mogą też być wykorzystywane do celów szkoleniowych pracowników, inspektorów, etc.

E.O.C. organizuje warsztaty/seminaria w kształcie małego poradnika lub serii seminariów.

Tematy warsztatów i szkoleń:

 • Ogólne zagadnienia związane z odorem
 • Regulacja i standaryzacja odorów
 • Metody oznaczania uciążliwości zapachowej- plusy i minusy
 • Znaczenie właściwego pobierania próbek zapachu u źródła w celu określenia stężenia w terenie
 • Terenowe pomiary, odorowe obserwacje, inspekcje
 • Kontrola zapachów w zależności od źródła
 • Szkolenie inspektorów jak przeprowadzać inspekcje
 • Szkolenie mieszkańców jak zapisywać odorowe epizody, na co zwracać uwagę
 • Badanie progu wrażliwości inspektorów, mieszkańców lub pracowników przedsiębiorstw

 

Determining the Importance of Proper Sampling when Assessing Odour for Complaint Purposes


I International Seminar on Environmental Odour Management, Chile, 4-5 March, 2014.


 

Testy Materiałów na Wydzielanie Zapachu / Odoru

E.O.C przeprowadza analizy odorowe różnych materiałów takich jak: części samochodowych, mebli, materiałów budowlanych, opakowań, farb, wykładzin podłogowych.

Wyniki testów mogą być wykorzystane dla oszacowania zapachu/odoru lub przy modyfikacji produktu w zależności od potrzeb klienta.
Firmy ubezpieczeniowe mogą również wykorzystać nasza usługę przy oszacowaniu szkód przy roszczeniach ubezpieczeniowych takich jak zalania wodą czy spalenia.

Nasze analizy obejmują :

 • Oszacowanie stężenia zapachów/odorów
 • Ustalenie związków chemicznych powodujących zapach/odór takich jak lotnych związków organicznych, formaldehydu
 • Wybranie produktu o mniejszych właściwościach odorowych a przy tym mniej wydzielających szkodliwych związków chemicznych takich jak formaldehyd
 • Testowanie materiałów zniszczonych lub pomieszczeń zalanych lub spalonych

 

Testowanie produktów

W tym nieustannie zmieniającym  się świecie,  które działa błyskawicznie , produkty żywnościowe, kosmetyczne muszą  stać na najwyższym poziomie czy to pod względem wyglądu, zapachu, opakowań czy pod względem smakowym i dlatego konieczna jest ciągła ich  innowacja.

E.O.C przeprowadza testowanie produktów żywnościowych, kosmetycznych ,opakowań dla celów producenta.   Na podstawie oceny statystycznej ,  E.O.C może ustalić  czy dany produkt jest według wymagań konsumenta.

Badania produktów konsumenckich obejmuje (ale nie ograniczając się do):

 • żywności ( salsa,krakersy,ciasteczka, batony, napoje itp)
 • produkty tzw sieci  fast food ( hamburgery, pizza, skrzydełka kurczaków )
 • napoje alkoholowe ( piwo,wino )
 • produkty mleczne ( jogurty,sery)
 • produkty mięsne

Możemy pomóc ocenić cechy produktu (słodkość, zasolenie itp )  według upodobań klienta. Porównujemy tez różne produkty z tej samej firmy  (stary i nowy product) lub różnych firm (różne firmy)


TOP

 

This post is also available in: angielski