Environmental Odour Consulting (E.O.C)

jest firmą konsultacyjną specjalizującą się w badaniach uciążliwości zapachu/odorów, ich emisją i oddziaływaniem na otaczające środowisko.

Nasza firma z siedzibą w Polsce, Kanadzie i USA oferuje usługi badań uciążliwości zapachów/ odorów dla różnych sektorów: oczyszczalni ścieków, kompostowni, wysypiska śmieci, rafinerii i zróżnicowanych zakładów przemysłowych, spożywczych, przetwórczych, (masarni, przetwórni rybnych, zakładów produkujących pokarm dla zwierząt, etc.). E.O.C również przeprowadza badania na terenach rolniczych, farmach w tym farmach zwierząt futerkowych, trzody chlewnej, hodowli kurczaków.
Polecamy też usługi badań odorowych w trakcie rozprowadzania nawozu naturalnego.
E. O.C przeprowadza badania dla developerów czy na zlecenie urzędów, inspektorów.

E.O.C przeprowadza testy/analizy odorowe dla firm egzystujących mających zamiar zwiększyć lub zmienić produkcję lub dla nowych firm mających zamiar rozpocząć działalność na danym terenie lub firm developerskich. W każdym wymienionym przypadku jesteśmy w stanie oszacować wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko w znaczeniu odorowym, czyli oszacować czy firma powoduje lub będzie powodowała uciążliwość zapachową dla sąsiadujących mieszkańców, parków, szkół, szpitałów).

Za pomocą pomiarów i modelowania jesteśmy w stanie oszacować lub zmierzyć stężenie odorów w każdym zainteresowanym punkcie- szkole, parku, domu, etc.- punkcie gdzie skargi są rejestrowane.
Przeprowadzamy także badania terenowe w otoczeniu obiektów które mogą być potencjalnym źródłem zapachu/odoru.

Jako bardzo ważny aspekt dla przedsiębiorców przed podjęciem decyzji o zainstalowaniu systemu redukującego zapach (biofilter, skruber, węglowy filtr), E.O.C przeprowadza tzw pilotowe testy na oszacowanie ich efektywności . Takie testy też oferujemy jako konieczne po zainstalowaniu systemów ( tzw. test wydajności systemu).

E.O.C również świadczy usługi w tzw. analizach panelowych oceniających próg wrażliwości zapachowej.

Oferujemy odorowe szkolenia, kursy,workshopy dla przeróżnego sektora: potencjalnych inspektorów (POS, WOS), przedsiębiorstw, placówek zarządzających, mieszkańców miast, gmin, etc.
Oferujemy tez testowanie pojedynczych ludzi lub grup na wyczuwalność zapachowa.

 

This post is also available in: angielski