Anna Bokowa,

Magister Biologii i Nauk o Ziemi oraz Ochrony Środowiska
Uniwersytet w Gdańsku, Polska; Uniwersytet w Toronto, Kanada

Anna Bokowa – Prezydent i założyciel firmy  Environmental Odour Consulting, międzynarodowy ekspert w sprawach odorów i  w dziedzinie oszacowania uciążliwości zapachów/ odorów na środowisko.   Konsultant  z ponad 24 letnim stażem w zakresie kierowania i managementu  dużych  odorowych projektów.

Jest autorem ponad 30 międzynarodowych publikacji  poruszających  zagadnienia  techniki pomiarów  i monitorowania  zapachu/odoru  oraz ich analiz.  Jej  wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie sprawia że  umiejętnie dopasowuje technikę analiz odorowych do potrzeb klienta. Jej każdy projekt jest zróżnicowany i dobierany z wielka staranności w zależności od natury zagadnienia i potrzeb klienta.

Anna Bokowa jest regularnie wzywana jako biegły sądowy czy to w Kanadzie czy w USA.   Anna Bokowa opracowała liczne metody pomiaru zapachu, w tym zapachu/odorów ze źródeł ulotnych i obszarowych.  Jest również autorem metody oszacowania terenowych odorów. Jej nowe odorowe metody są międzynarodowo zaakceptowane.

Anna Bokowa jest twórcą odorowego amerykańskiego standardu, który rozwinął się pod patronatem A&WMA EE-6 komisji odorowej.

Anna  Bokowa również współpracuje z Ministerstwem Ochrony Środowiska w Kanadzie.

Jej aktywna działalność na rynku międzynarodowym stwarza że jest jedną z nielicznych międzynarodowo uznanych ekspertów odorowych.  Jest także recenzentem międzynarodowych odorowych publikacji  i  aktywnym uczestnikiem międzynarodowych odorowych konferencji.  Anna Bokowa zasiada jako przewodnicząca sesji odorowych na tych konferencjach.  

Pomiędzy 2009-2013 była przewodniczącą Komisji Zapachowej A&WMA EE-6 w Stanach Zjednoczonych  zajmującą się normalizacją  pomiarów i analiz odorowych.

Należy do naukowych komisji działających  przy międzynarodowych stowarzyszeniach takich jak  IWA, WEF, A&WMA i ASTM.